Bồ Quân Nam

135,000

Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do phì đại lành tính tuyền tiến liệt như:
+ Khó tiểu tiện
+ Tiểu nhiều lần
+ Tiểu không hết

1900 88 66 06